Impressum

Voditelj projekta "JoomBoos"

Matej Lončarić

Urednica

Ana Mirko

Producentica

Dijana Šivak

Kreativni producent

Josip Listeš

PR & Talent Manager

Tomislav Brčić

Razvoj kanala u JoomBoos mreži

Dominik Beber

Social Media Manager

Morana Rastić

Uprava

Boris Trupčević

Miro Mauhar

(članovi uprave)

Direktor digitalnih medija

Zoran Turković

Direktor tiskanih medija

Renato Ivanuš

Oglašavanje

Mirjana Glavak (direktorica)

Maja Lapić

e-mail: maja.lapic@24sata.hr

Maja Lapić

e-mail: maja.lapic@24sata.hr

Petar Košćak

e-mail: petar.koscak@24sata.hr

Marketing

Ante Franotović (direktor)

tel. 01/6069 684

e-mail: marketing@24sata.hr

Prokuristi

Renato Ivanuš

Ivana Krajinović

Dizajn i razvoj

Styria medijski servisi d.o.o.
Nikša Gopčević (direktor razvoja i produkcije digitalnih medija)

STYRIA MEDIA INTERNATIONAL

Boris Trupčević
Andrea Borošić
(direktori za Hrvatsku)

Izdavač

Glavni urednik 24 sata: Goran Gavranović

24sata d.o.o. za nakladničku djelatnost,
Oreškovićeva 6H/1, 10010 Zagreb
MB: 3224945
OIB: 78093047651
PDV broj: HR78093047651,
MBS: 08005163, Trgovački sud u Zagrebu
ŽR: 2360000-1101359760, Zagrebačka banka, Paromlinska 2, Zagreb
Temeljni kapital društva iznosi 13.010.400,00 HRK i u cijelosti je uplaćen
www.24sata.biz